Danh mục
Hướng Dẫn Xin Giấy Phép Hoạt Động Phòng Chẩn Trị YHCT Trường Trung cấp Y khoa Pasteur hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị Y học cổ truyền hành nghề Y tư nhân thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề YHCT tư nhân là gì? Những điều cần biết về kê đơn ...
Trang chủ > Y Sĩ Y Học Cổ Truyền > Hướng Dẫn Xin Giấy Phép Hoạt Động Phòng Chẩn Trị YHCT

Hướng Dẫn Xin Giấy Phép Hoạt Động Phòng Chẩn Trị YHCT

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị Y học cổ truyền hành nghề Y tư nhân thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Đơn vị thực hiện : Sở Y tế

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

 • Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ.
 • Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế.
 • Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/1/2013 của Bộ Tài chính.
giay-chung-nhan-hanh-nghe-y-hoc-co-truyen-tu-nhan
Hình ảnh minh họa – Chứng chỉ đủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền tư nhân

NỘI DUNG:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xin cấp Giấy phép hoạt động nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch hành chính “ Một cửa ” Sở Y tế.

Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận, thu phí thẩm định theo quy định và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị.

Bước 3: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở xin cấp Giấy phép hoạt động:

 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.
 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.
 • Trường hợp không cấp Giấy phép hoạt động, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4: Cơ sở nhận Giấy phép hoạt động tại Trung tâm “ Một cửa ” Sở Y tế, thu lệ phí theo quy định.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Y tế

1. Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 -TT 41.
 • Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề.
 • Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 – Thông tư số 41/2011/TT-BYT.
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14- Thông tư số 41/2011/TT-BYT.
 • Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn Y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư 41/2011/TT-BYT.
 • Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện: Tổ chức

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế

Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động

Phí, Lệ phí:

 • Phí thẩm định: 4.300.000 đồng.
 • Lệ phí: 350.000 đồng.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (Phụ lục 13, Thông tư 41/2011/TT-BYT);
 • Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 6, Thông tư 41/2011/TT-BYT);
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị Y tế, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 14, Thông tư 41/2011/TT-BYT );

Yêu cầu, điều kiện:

Các điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng Chẩn trị Y học cổ truyền theo quy định tại Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011

phong-chan-tri-y-hoc-co-truyen

Hướng dẫn xin giấy phép hoạt động phòng chẩn trị Y học cổ truyền

1. Cơ sở vật chất:

– Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điểm a, d và đ Khoản 1 Điều 25 Thông tư 41/2011/TT-BYT;

– Buồng chẩn trị có diện tích ít nhất là 10 m2 và có nơi đón tiếp người bệnh;

Tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký, phòng chẩn trị Y học cổ truyền phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

 • Nếu có châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt thì phải có buồng hoặc bố trí nơi kê giường châm cứu, xoa bóp day ấn huyệt với diện tích ít nhất 05 m2/giường;
 • Nếu có xông hơi thuốc thì phải có buồng xông hơi. Diện tích ít nhất là 02m2 đối với một buồng xông hơi, buồng phải kín nhưng đủ ánh sáng;
 • Nếu có bào chế một số dạng đóng gói sẵn thì phải được Sở Y tế tỉnh thẩm định, xem xét cho phép.

2. Thiết bị Y tế:

Nếu thực hiện việc khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc:

 • Có tủ thuốc, các vị thuốc được đựng trong ô kéo hoặc trong chai lọ có nắp và ghi rõ tên vị thuốc ở bên ngoài;
 • Có cân thuốc và phân chia các vị thuốc theo thang.

Nếu thực hiện việc châm, cứu, xoa bóp day ấn huyệt:

 • Có giường châm, cứu, xoa bóp day ấn huyệt;
 • Có đủ dụng cụ để châm, cứu, xoa bóp day ấn huyệt, đèn hồng ngoại;
 • Có đủ dụng cụ và hướng dẫn xử lý vượng châm.

Nếu thực hiện xông hơi thuốc: có hệ thống tạo hơi thuốc;

3. Nhân sự:

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng chẩn trị Y học cổ truyền phải là bác sỹ chuyên khoa Y học cổ truyền hoặc y sỹ chuyên khoa Y học cổ truyền hoặc là người có giấy chứng nhận lương y của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh cấp hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền.

 • Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền ít nhất là 54 tháng đối với bác sỹ chuyên khoa Y học cổ truyền;
 • Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền ít nhất là 48 tháng đối với Y sỹ y học cổ truyền chuyên khoa;
 • Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền ít nhất là 36 tháng đối với lương y hoặc người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền;
 • Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng chẩn trị Y học cổ truyền, các đối tượng khác làm việc trong phòng chẩn trị Y học cổ truyền nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:

 • Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền (dùng thuốc và không dùng thuốc);
 • Được sử dụng các thành phẩm thuốc Y học cổ truyền do các cơ sở khác sản xuất đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành để phục vụ cho việc khám bệnh, chữa bệnh;
 • Bào chế thuốc sống thành thuốc chín (thuốc phiến), cân thuốc thang cho người bệnh;
 • Người hành nghề bằng bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền chỉ được khám, chữa bệnh bằng chính bài thuốc Y học cổ truyền gia truyền hoặc phương pháp gia truyền đó;
 • Trong trường hợp có sản xuất một số dạng đóng gói sẵn để phục vụ trực tiếp cho người bệnh của phòng chẩn trị (cao, đơn, hoàn, tán hoặc các dạng khác) thì phải đăng ký với Sở Y tế tỉnh về công thức bài thuốc, quy trình sản xuất (kèm theo bản giải trình về cơ sở vật chất, thiết bị), công dụng, liều dùng, chống chỉ định và mẫu nhãn thuốc. Sở Y tế tỉnh sẽ xem xét thẩm định và công nhận đủ điều kiện thì mới được sản xuất.
 • Thuốc chỉ để phục vụ trực tiếp cho người bệnh của phòng chẩn trị, không lưu hành trên thị trường theo đúng quy định của Luật Dược.
 • Thời gian : Thời hạn giải quyết: – Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Lệ phí : Phí, Lệ phí: – Phí thẩm định: 4.300.000 đồng. – Lệ phí: 350.000 đồng.
van-bang-2-y-si-y-hoc-co-truyen
Tuyển sinh văn bằng 2 Y sĩ Y học cổ truyền học thứ 7 và chủ nhật

Nếu yêu thích Ngành Y học cổ truyền, có mơ ước trở thành một vị Lương Y hãy liên hệ Khoa YHCT Trường Trung cấp Y khoa Pasteur để đăng ký học Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền.

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur Hà Nội: Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Quận Thanh Xuân – TP.Hà Nội. (Gần Cầu Vượt Ngã Tư Sở). Điện thoại tư vấn: 04.6296.6296 – 09.8259.8259

Trường Trung Cấp Y Khoa Pasteur Thái Nguyên: Ngõ 233 Đường Quang Trung – Tổ 8 Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn: 0280.6556.333.

Nguồn: Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM

Có thể bạn quan tâm

IMG_4799

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur thông báo tuyển sinh Trung cấp Y học cổ truyền năm 2021

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur thông báo tuyển sinh Trung cấp Y sĩ Y ...